Chính sách & Quy định chung

Quý khách đã truy cập vào website này hoặc tham gia mua, bán, thuê, cho thuê, giao dịch tên miền trên website này coi như mặc nhiên chấp thuận những điều khoản được nêu dưới đây: Chúng tôi mua, bán, thuê, cho thuê các tên miền quốc tế (.com, .net, .org,…) và các tên miền … Continue reading Chính sách & Quy định chung