Đầu tư hay đầu cơ tên miền

Bạn mua, đăng ký 1 tên miền, rồi hợp tác, hay chuyển nhượng lại cao hơn giá tiền lúc đăng ký. Theo bạn vậy là đầu tư hay đầu cơ tên miền?

Bạn có ý kiến xin gửi về VinaDomain.vn. Chúng tôi tập hợp và thành bài đầy đủ.
Cập nhật lên sau nha. Chân thành cảm ơn ý kiến các bạn.

Leave a Comment