Tên miền (tiếng anh: domain), mỗi tên miền ứng với một tên website.
Như là một địa chỉ của doanh nghiệp, là bất động sản của bạn trên bạn trên internet.

Tên miền là duy nhất, được đăng ký theo nguyên tắc đăng ký tên miền trước thì được.
Và khi tên miền tự do thì ai đăng ký trước thì sở hữu. Trong trường hợp nhiều người cùng đăng ký
có đơn vị đứng ra tổ chức đấu giá, ưu tiên cho người ra giá cao nhất.

Tên miền bạn đang quan tâm được định giá thị trường bao nhiêu?
Bạn có thể thêm vài ký tự như abc, 123, 24h để đăng ký tên miền mới giá 1 triệu đồng?
Bạn quan tâm đến giá, để mua tên miền tên miền với giá rẻ nhất.
Điều đó rất đúng trong kinh doanh, trong mua bán.
Tuy nhiên, có thể bạn chưa quan tâm đến lợi ích, giá trị tên miền đem về cho bạn, cũng như doanh nghiệp bạn.

VinaDomain.vn cùng bạn chia sẻ về định giá tên miền, để cùng thống nhất lợi ích chung.

Định giá tên miền.

( đang cập nhật tiếp nội dung định giá tên miền )

1 thought on “Định Giá Tên Miền”

Leave a Comment