Lỗi 404 (Error 404 Not Found)

Lỗi 404 (Error 404 Not Found)

Lỗi 404 (Error 404 Not Found)

Lỗi 404 not found thông báo cho bạn một liên kết không tồn tại. Liên kết này có thể đã bị thay đổi hoặc bị xóa. Khi người đọc truy cập vào một liên kết không tồn tại, website sẽ đưa ra thông báo lỗi 404. Trong SEO, quá nhiều lỗi 404 sẽ bị Google đánh rất nặng, giảm thứ hạng website.

Chuyển hướng lỗi 404 về trang chủ hoặc trang bất kỳ trong WordPress

Cách phát hiện và xử lý các liên kết gãy trên WordPress

WordPress cung cấp Plugin để kiểm tra các liên kết gãy này đó là Broken Link Checker. Plugin này sẽ giúp bạn kiểm tra các link trong blog của bạn và đưa ra chi tiết về các liên kết gãy. Bạn có thể dễ dàng loại bỏ và thay thế các liên kết này ngay trên Plugin này. Bạn có thể cài đặt tính năng tự động kiểm tra liên kết trong plugin.

Cách đổi tên miền không ảnh hưởng tới SEO, Rank, Case

Các cách khắc phục

Có 2 cách chính là: sử dụng plugin để chuyển hướng và code bằng tay để chuyển hưởng lỗi 404 này.

1. Khắc phục bằng .htaccess

Chèn đoạn code sau vào file .htaccess

ErrorDocument 404 https://vinadomain.vn

hoặc

ErrorDocument 404 /404.html

Lưu ý: Lệnh trên sẽ chuyển tất cả các trang lỗi 404 về địa chỉ vinadomain.vn. Nhớ thay vinadomain.vn bằng tên miền của bạn.

Nếu website của bạn chưa có file .htaccess thì bạn có thể tạo và lưu ở thư mục gốc, ngang hàng với file index.

Bây giờ mỗi khi độc giả truy cập website của bạn khi gặp lỗi 404 đều sẽ được chuyển về trang chủ.

2. Truy cập Google Webmaster tools sau một vài ngày.

Tìm tới Crawl -> Crawl Errors chọn tất cả các link lỗi 404 và chọn MARK AS FIXED và chọn OK.

Chuyển hướng lỗi 404 về trang chủ hoặc trang bất kỳ trong WordPress

3. Khắc phục bằng file 404.php

Bạn hãy mở file 404.php, chèn đoạn code sau vào (vào WP-Admin –> Appearance –> Editor –> chọn file 404.php. Sau đó chèn đoạn code bên dưới vào và nhấn Update File.)

<?php
header("HTTP/1.1 301 Moved Permanently");
header("Location: ".get_bloginfo('url'));
exit();
?>
Lưu ý: Ở dòng thứ 3, hàm .get_bloginfo(‘url’) sẽ trả về URL trang chủ. Bạn có thể đổi nó thành một địa chỉ khác tùy ý.
>>> Nếu website của bạn bị dính mã độc thì xem cách khắc phục bài viết: https://vinadomain.vn/go-ma-doc-wordpress-khoi-phuc-website-100.html

4. Code bên dưới vào File functions.php

Cách này thường được áp dụng cho các bạn sử dụng Genesis FrameWork vì không có file 404.php. Bạn hãy cho đoạn Code bên dưới vào File functions.php:
add_action('wp', 'redirect_404_to_homepage', 1);
function redirect_404_to_homepage() {
  global $wp_query;
  if ($wp_query->is_404) {
    wp_redirect(get_bloginfo('url'),301)
    ;exit;
  }
}

5. Redirect trang bị lỗi 404 bằng plugin

Bước 1: Đầu tiên, các bạn cần phải cài đặt và kích hoạt plugin All 404 Redirect to Homepage. Đây là một trong những plugins được đánh giá là tốt nhất để redirect các trang bị lỗi 404 về trang chủ.

Bước 2: Truy cập vào Settings => All 404 Redirect to Homepage. Tại đây, tiến hành thiết lập các tùy chọn cho plugin.

Trong đó:

 • 404 Redirection Status: Chọn Enabled để kích hoạt, Disabled để vô hiệu hóa plugin.
 • Redirect all 404 pages to: Thiết lập trang mà bạn muốn redirect tới khi gặp lỗi 404. Bạn có thể để mặc định là trang chủ hoặc thiết lập một trang bất kỳ.

Bước 3: Sau khi hoàn tất, click vào nút “Update Options” để lưu lại các thiết lập.

Lưu ý: Nếu bạn sử dụng plugin tạo cache, nhớ xóa cache sau khi thiết lập để đảm bảo plugin hoạt động một cách chính xác nhất. Đơn giản vậy thôi.

6. Code một trang 404 riêng cho WordPress

Nếu như bên trên chúng ta che giấu trang 404 thì bây giờ hãy cùng tôi khoe trang 404 của bạn với mọi người bằng cách tự tạo cho mình một trang báo lỗi thật ấn tượng. Cách làm rất đơn giản, bạn chỉ cần có một nội dung HTML để thực hiện. Ở đây tôi đã chuẩn bị sẵn cho bạn một trang 404 rất phong cách.

Mở file 404.php, bạn hãy xóa hết những gì có trong đó và dán đoạn Code này vào. Nhớ thay link trang web của bạn vào thẻ href và thêm các thẻ author, keywords, description cho chuẩn Seo luôn.

<!DOCTYPE html>
<!--[if lt IE 7 ]><html class="ie ie6" lang="en"> <![endif]-->
<!--[if IE 7 ]><html class="ie ie7" lang="en"> <![endif]-->
<!--[if IE 8 ]><html class="ie ie8" lang="en"> <![endif]-->
<!--[if (gte IE 9)|!(IE)]><!-->
<html lang="en"> <!--<![endif]-->
<head>
<head>
  <meta charset="utf-8" />
  <title>Trang 404 - Tên miền đẹp, tên miền thương hiệu số 1 Việt nam</title>
  <meta name="author" content="vinadomain.vn" />
  <meta name="keywords" content="keywords của bạn" />
  <meta name="description" content="description của bạn" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1" />
<style>
 
@import url(https://fonts.googleapis.com/css?family=opensans:500);
body{
        background: #33cc99;
        color:#fff;
        font-family: 'Open Sans', sans-serif;
        max-height:700px;
        overflow: hidden;
      }
      .c{
        text-align: center;
        display: block;
        position: relative;
        width:80%;
        margin:100px auto;
      }
      ._404{
        font-size: 220px;
        position: relative;
        display: inline-block;
        z-index: 2;
        height: 250px;
        letter-spacing: 15px;
      }
      ._1{
        text-align:center;
        display:block;
        position:relative;
        letter-spacing: 12px;
        font-size: 4em;
        line-height: 80%;
      }
      ._2{
        text-align:center;
        display:block;
        position: relative;
        font-size: 20px;
      }
      .text{
        font-size: 70px;
        text-align: center;
        position: relative;
        display: inline-block;
        margin: 19px 0px 0px 0px;
        /* top: 256.301px; */
        z-index: 3;
        width: 100%;
        line-height: 1.2em;
        display: inline-block;
      }
      

      .btn{
        background-color: rgb( 255, 255, 255 );
        position: relative;
        display: inline-block;
        width: 358px;
        padding: 5px;
        z-index: 5;
        font-size: 25px;
        margin:0 auto;
        color:#33cc99;
        text-decoration: none;
        margin-right: 10px
      }
      .right{
        float:right;
        width:60%;
      }
      
      hr{
        padding: 0;
        border: none;
        border-top: 5px solid #fff;
        color: #fff;
        text-align: center;
        margin: 0px auto;
        width: 420px;
        height:10px;
        z-index: -10;
      }
      
      hr:after {
        content: "\2022";
        display: inline-block;
        position: relative;
        top: -0.75em;
        font-size: 2em;
        padding: 0 0.2em;
        background: #33cc99;
      }
      
      .cloud {
        width: 350px; height: 120px;

        background: #FFF;
        background: linear-gradient(top, #FFF 100%);
        background: -webkit-linear-gradient(top, #FFF 100%);
        background: -moz-linear-gradient(top, #FFF 100%);
        background: -ms-linear-gradient(top, #FFF 100%);
        background: -o-linear-gradient(top, #FFF 100%);

        border-radius: 100px;
        -webkit-border-radius: 100px;
        -moz-border-radius: 100px;

        position: absolute;
        margin: 120px auto 20px;
        z-index:-1;
        transition: ease 1s;
      }

      .cloud:after, .cloud:before {
        content: '';
        position: absolute;
        background: #FFF;
        z-index: -1
      }

      .cloud:after {
        width: 100px; height: 100px;
        top: -50px; left: 50px;

        border-radius: 100px;
        -webkit-border-radius: 100px;
        -moz-border-radius: 100px;
      }

      .cloud:before {
        width: 180px; height: 180px;
        top: -90px; right: 50px;

        border-radius: 200px;
        -webkit-border-radius: 200px;
        -moz-border-radius: 200px;
      }
      
      .x1 {
        top:-50px;
        left:100px;
        -webkit-transform: scale(0.3);
        -moz-transform: scale(0.3);
        transform: scale(0.3);
        opacity: 0.9;
        -webkit-animation: moveclouds 15s linear infinite;
        -moz-animation: moveclouds 15s linear infinite;
        -o-animation: moveclouds 15s linear infinite;
      }
      
      .x1_5{
        top:-80px;
        left:250px;
        -webkit-transform: scale(0.3);
        -moz-transform: scale(0.3);
        transform: scale(0.3);
        -webkit-animation: moveclouds 17s linear infinite;
        -moz-animation: moveclouds 17s linear infinite;
        -o-animation: moveclouds 17s linear infinite; 
      }

      .x2 {
        left: 250px;
        top:30px;
        -webkit-transform: scale(0.6);
        -moz-transform: scale(0.6);
        transform: scale(0.6);
        opacity: 0.6; 
        -webkit-animation: moveclouds 25s linear infinite;
        -moz-animation: moveclouds 25s linear infinite;
        -o-animation: moveclouds 25s linear infinite;
      }

      .x3 {
        left: 250px; bottom: -70px;

        -webkit-transform: scale(0.6);
        -moz-transform: scale(0.6);
        transform: scale(0.6);
        opacity: 0.8; 

        -webkit-animation: moveclouds 25s linear infinite;
        -moz-animation: moveclouds 25s linear infinite;
        -o-animation: moveclouds 25s linear infinite;
      }

      .x4 {
        left: 470px; botttom: 20px;

        -webkit-transform: scale(0.75);
        -moz-transform: scale(0.75);
        transform: scale(0.75);
        opacity: 0.75;

        -webkit-animation: moveclouds 18s linear infinite;
        -moz-animation: moveclouds 18s linear infinite;
        -o-animation: moveclouds 18s linear infinite;
      }

      .x5 {
        left: 200px; top: 300px;

        -webkit-transform: scale(0.5);
        -moz-transform: scale(0.5);
        transform: scale(0.5);
        opacity: 0.8; 

        -webkit-animation: moveclouds 20s linear infinite;
        -moz-animation: moveclouds 20s linear infinite;
        -o-animation: moveclouds 20s linear infinite;
      }

      @-webkit-keyframes moveclouds {
        0% {margin-left: 1000px;}
        100% {margin-left: -1000px;}
      }
      @-moz-keyframes moveclouds {
        0% {margin-left: 1000px;}
        100% {margin-left: -1000px;}
      }
      @-o-keyframes moveclouds {
        0% {margin-left: 1000px;}
        100% {margin-left: -1000px;}
      }
 
</style>
</head>
<body>
 
 <div id="clouds">
      <div class="cloud x1"></div>
      <div class="cloud x1_5"></div>
      <div class="cloud x2"></div>
      <div class="cloud x3"></div>
      <div class="cloud x4"></div>
      <div class="cloud x5"></div>
    </div>
    <div class='c'>
      <div class='_404'>404</div>
      <hr>
      <div class='_1'>THE PAGE</div>
      <div class='_2'>WAS NOT FOUND</div>
      <a class='btn' href='https://vinadomain.vn/'>Trang Chủ</a>
    </div>
 
</body>
</html>

Chúc các bạn thành công!

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

6 + twenty =