Rao bán tên miền của 5 ngân hàng

Các ngân hàng Xăng Dầu Petrolimex, Ngân hàng Dầu Khí Toàn Cầu, Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông (OCB), Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt, Ngân hàng Việt Nam Thương Tín đang được rao bán tên miền “.vn, .com.vn, .com”. Mức giá bán chưa được tiết lộ.

Rao bán tên miền của 5 ngân hàng

Ngân Hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex - PG Bank

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xăng dầu Petrolimex
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xăng dầu Petrolimex

www.pgb.com.vn >>> Ngân Hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex - PG Bank.

www.petrolimexgroupbank.com.vn >>> Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xăng dầu Petrolimex.

www.petrolimexgroupbank.com >>> Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xăng dầu Petrolimex.

Ngân hàng TM TNHH MTV Dầu Khí Toàn Cầu

Ngân hàng TM TNHH MTV Dầu Khí Toàn Cầu.
Ngân hàng TM TNHH MTV Dầu Khí Toàn Cầu.

www.gpb.com.vn >>> Ngân hàng TM TNHH MTV Dầu Khí Toàn Cầu.

www.gpb.vn >>> Ngân hàng TM TNHH MTV Dầu Khí Toàn Cầu.

Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông (OCB)

Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông
Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông

www.ocbank.vn >>> Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông (OCB).

www.ocbank.com.vn >>> Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông (OCB).

www.nganhangphuongdong.vn >>> Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông (OCB).

www.orientcommercialbank.com >>> Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông (OCB).

Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt

Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt
Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt

www.nganhanglienvietpostbank.com >>> Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt

www.lvpbank.com >>> Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thương Tín

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thương Tín
Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thương Tín

www.nganhangvietnamthuongtin.com >>> Ngân hàng Việt Nam Thương Tín

Bình luận

avatar
  Subscribe  
Notify of