Sửa lỗi website wordpress không cho update core, theme và plugin

Sửa lỗi website wordpress không cho update core, theme và plugin

Trong quá trình sử dụng và vận hành website bằng mã nguồn wordpess chắc chắn bạn sẽ gặp phải trường hợp như là:

đang update phiên bản wordpress bình thường, update theme bình thường, update plugin bình thường nhưng hôm nay lại không thấy mục cài đặt hay update ở đâu cả?

Nguyên nhân rất có thể là do bạn đang dùng lệnh:

define( ‘DISALLOW_FILE_EDIT’, true ); >>> Cấm sửa theme và plugin
define(‘DISALLOW_FILE_MODS’, false); >>> Cấm cập nhật

Rất đơn giản, để cho phép nhận cập nhật theme, core wordpress hay plugin thì bạn chỉ cần đổi TRUE thành FALSE ở dòng thứ 2 trong file wp-config.php là được.

Nếu bạn chưa biết file wp-config.php ở đâu thì đọc tiếp nhé.

Để thực hiện việc tùy chỉnh file wp-config.php, đầu tiên, các bạn cần phải truy cập vào thư mục gốc (nơi chứa mã nguồn WordPress) thông qua FTP hoặc Files Manager của cPanel/ DirectAdmin, tìm và mở nó ra.

Lưu ý:

 • Backup trước để tránh các sự cố đáng tiếc có thể xảy ra trong quá trình làm việc nhé.
 • Mọi code chèn vào đều phải nằm bên trên dòng sau: /* That’s all, stop editing! Happy blogging. */

Bảo mật WordPress bằng cách tùy chỉnh file wp-config.php

Thay đổi Security Keys

Truy cập vào WordPress Security Key Generator, copy toàn bộ nội dung có trong giao diện, sau đó ghi đè vào phần tương ứng có trong file wp-config.php. Nó sẽ có dạng như sau:

define('AUTH_KEY',     ')PO9{4D&1;id(&IgI*(NQoM/[vNWP~ drZ|f@vn|3):$YEk+z04$}D(INBPuz$Ht');
define('SECURE_AUTH_KEY', 'A_c~(j}Z`DBGEa,E!7H5*B4-7^I(oL^2?y#HDxSf nwRB.]x$Va8Fp2*Ia!1Ix=8');
define('LOGGED_IN_KEY',  '}H>iXyw>hL+jReb]9KK;$zhCw#b~P=$!lE}S57K/Z9sIo-Zmx0}` 1Df>igR-y~R');
define('NONCE_KEY',    '{Bh{n9lL0!#MC7b*@eA?YXr_9E0gDDCx-loa~?Q4S3Jo/or ev41Hbcorx>{ab/p');
define('AUTH_SALT',    'e}-2f2?A=X$96vK-ieK!oO3|p}EE|FcZl.9RO0 X%cIW~-]^ihs;B2*%5;~4^3PD');
define('SECURE_AUTH_SALT', '5hg)#t{5_yr>odol.-%|V@v9v2/|<h*spGNX}u1v-9?z&tf~H&<;uMa?M%^1ytp[');
define('LOGGED_IN_SALT',  'ntP!r_?uN(Sfd]](|k]D+)-5D{r(Fl&|.dX7G@oq)t`nj*r089@`r;O|PR0.?~]T');
define('NONCE_SALT',    '$~QjDikXFuk6`vPpO=6G;{<qX],-,KhzsLy91H&5-/~9+u:6RR.H@/yy;gvGpDo2');

Bắt buộc sử dụng SSL cho trang đăng nhập và WP Admin

Lưu ý: chỉ thực hiện thao tác này nếu host hoặc VPS của bạn đã được cài đặt SSL, nếu không, bạn sẽ gặp lỗi trong quá trình đăng nhập vào WordPress Admin.

Sử dụng SSL (giao thức HTTPS) cho trang đăng nhập:

define(‘FORCE_SSL_LOGIN’, true);

Sử dụng SSL cho WordPress Admin:

define(‘FORCE_SSL_ADMIN’, true);

Thay đổi database prefix (tiền tố của cơ sở dữ liệu)

Tìm dòng code sau trong file wp-config.php và thay đổi “wp_” thành bất cứ ký tự nào mà bạn muốn:

$table_prefix = ‘wp_’;

Sau đó, truy cập vào phpMyAdmin và thay đổi prefix của các table trong database. Các bạn cũng có thể sử dụng một số plugin bảo mật chẳng hạn như Sucuri để thay đổi prefix một cách đơn giản mà không gây ra lỗi.

Vô hiệu hóa việc chỉnh sửa file theme và plugin trong WordPress Admin

Việc này sẽ giúp bạn không bị chèn mã độc vào plugin hoặc theme trong trường hợp ai đó truy cập được vào WordPress Admin:

define(‘DISALLOW_FILE_EDIT’, true);

Thay đổi vị trí lưu trữ file wp-config.php

Nếu bạn muốn thay đổi vị trí lưu trữ wp-config.php để tránh người khác “tấn công” nó, bạn có thể di chuyển nó sang một vị trí khác, sau đó thêm code sau vào:

define’ABSPATH’, dirname__FILE__ ;

require_onceABSPATH ‘../path/to/wp-config.php’;

Lưu ý: thay đổi /path/to/wp-config.php bằng đường dẫn đến vị trí lưu file wp-config.php.

Bắt buộc sử dụng FTPS

Nếu host hoặc VPS của bạn hỗ trợ FTPS, bạn có thể chèn code sau vào file wp-config.php để bắt buộc truy cập thông qua FTPS:

define(‘FTP_SSL’, true);

Bắt buộc sử dụng SFTP

Thêm code sau đây vào file wp-config.php nếu bạn muốn bắt buộc sử dụng SFTP (SSH) để truy cập vào thư mục cài đặt WordPress:

define(‘FS_METHOD’, ‘ssh2’);

Tắt chế độ debug và hiển thị debug

Vô hiệu hóa debug sẽ giúp các lỗi cũng như cảnh báo không bị hiển thị ra front-end và back-end, gây mất thẩm mĩ và khó chịu cho người dùng. Hacker cũng có thể lợi dụng các thông báo đó để tìm cách tấn công blog/ website của bạn.

Tìm đoạn code sau trong file wp-config.php và chuyển nó thành “false” nếu đang ở trạng thái “true“. Nếu không tìm thấy, bạn có thể bổ sung vào:

define(‘WP_DEBUG’, false);

Tiếp theo, thêm đoạn code sau vào ngay bên dưới:

define(‘WP_DEBUG_DISPLAY’, false);

Kích hoạt tự động update

Giữ cho blog/ website luôn ở trang thái cập nhật là một trong những yếu tố quan trọng trong bảo mật WordPress. Để tự động cập nhật WordPress, themes và plugins ngay khi chúng có phiên bản mới, hãy thêm các đoạn code sau đây vào file wp.config.php.

Tự động cập nhật WordPress:
define(‘WP_AUTO_UPDATE_CORE’, true);

Tự động cập nhật plugins:
add_filter( ‘auto_update_plugin’, ‘__return_true’ );

Tự động cập nhật themes:
add_filter( ‘auto_update_theme’, ‘__return_true’ );

Sau khi hoàn tất, click vào nút “Save Changes” để lưu lại.

Trên đây là một số tùy chỉnh file wp-config.php giúp tăng cường khả năng bảo mật cho WordPress. Hy vọng, với những thủ thuật mà tôi vừa đề cập, blog/ website của bạn sẽ trở nên an toàn hơn trước các mối đe dọa bảo mật.

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

14 − one =