Broad Core Update Google có ảnh hưởng gì tới SEO?

Google gọi việc cập nhật thuật toán Florida 2 gần đây là Bản Cập Nhật Lõi Tháng 3 Năm 2019.  Danny Sullivan trước đó cũng đã xác nhận rằng bản cập nhật này của Google vô cùng quan trọng. Tuy nhiên phản ứng từ cộng đồng SEO lại không phù hợp với nhận định này. Google…