What makes Vietnamese coffee taste so distinctive and delicious?

Vietnamese coffee is distinctively strong because of two reasons: Vietnam Coffee – Domain for sale: Vinacoffee.com.vn, Vncafe.com.vn, Vncoffee.vn 1) A different type of coffee bean Vietnamese coffee is almost always Robusta. The usual coffee bean is Arabica, since it is the main type of coffee exported by Brazil, the world’s largest exporter of coffee. Vietnam is…

Mua bán tên miền

VinaDomain.vn là nhà đầu tư chuyên mua bán tên miền đẹp giữa các tổ chức cá nhân, doanh nghiệp mục đích là xây dựng những thương hiệu internet đẹp, ngắn gọn dễ nhớ. Danh sách tên miền đẹp đang rao bán Nếu bạn đang bắt đầu một doanh nghiệp mới, bạn muốn mua một tên miền…

Email template: domain for sale

Hello everyone, I was talking to one of my friend Jugen Klop who lives in Germany about domain names. He showed me the template message he normally use for sending to endusers. This gave me an idea to share my sales pitch letter with you all. Normally I use the following as subject line: Subject:…

Đầu tư và Kinh doanh tên miền

Đầu tư và Kinh doanh tên miền Bạn có biết: DOMAIN chính là Bất động sản trên Internet ? DOMAIN là tài sản vô giá trong kỷ nguyên số ? Đầu tư tên miền là ngành kinh doanh thông minh ? Cùng với sự phát triển của Internet, tên miền đang là một ngành “tăng trưởng nhất trong tất cả…

Cách buôn bán tên miền hiệu quả

Đầu cơ tên miền đã và đang là nghề “hot” tại Việt Nam, có những 9x kiếm được hàng trăm đến cả ngàn USD mỗi tháng bằng việc đầu cơ tên miền. Mua bán tên miền, “ngành nghề” siêu lợi nhuận Ngày nay tên miền chính là thương hiệu số và là tài sản quý…

Should You Invest in Domain Names?

In 1848, gold found in California sparked the Gold Rush, a dash for wealth and glory. In the 1990’s a similar gold rush played out, only this time prospectors weren’t looking for pieces of gold in the dirt—they were looking for domain names, the real estate of the web. In both of these periods, despite…

Domain Name Investing

One of the ways to make money online is to invest in domain names, which you can then sell, hold or develop in order to increase their value over time. The basic principle of domain names is that they are the internet equivalent of real estate and not unlike property developing in the real world,…

Lợi thế của tên miền Việt Nam “.VN”

Tên miền quốc gia Việt Nam “.vn”, theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 3166 được Tổ chức liên hợp quốc phân bổ, xác định là chủ quyền quốc gia Việt Nam trên mạng Internet. Trong quá trình hội nhập, tên miền “.vn” đã và đang khẳng định tên tuổi của Việt Nam trên thương trường quốc tế.…

How Vietnam became a Coffee giant

Domain for sale: Vinacoffee.com.vn Vncoffee.vn Vncafe.com.vn Think of coffee and you will probably think of Brazil, Colombia, or maybe Ethiopia. But the world’s second largest exporter today is Vietnam. How did its market share jump from 0.1% to 20% in just 30 years, and how has this rapid change affected the country? When the Vietnam…

Tên miền .VN

Tên miền .vn là đuôi tên miền quốc gia Việt Nam, cũng chính vì sự thân quen của cụm từ “VN” mà gần nhà các nhà dầu tư tên miền đẹp việt nam không thể bỏ qua. Vậy tại sao “domain.vn” lại là tâm điểm của những lựa chọn tốt hiện nay cho cá nhân…