Đợt vừa rồi mình có mua lại cặp tên miền .vn của Vinadomain, mình thấy thủ tục nhanh gọn, không phải đi lại, thời gian chuyển đổi cho mình chỉ mất 3 ngày thôi. Rất ưng Vina Domain, mình sẽ còn ủng hộ tiếp khi có nhu cầu.