Quy trình thẩm định tên miền

Tiêu chí đánh giá, thẩm định giá trị tên miền có thể dựa trên các yếu tố Độ dài của tên miền. Tên miền có đuôi mở rộng là gì? Tuổi đời của tên miền. Thứ hạng của trang trên Alexa. (Alexa Rank) Thứ hạng của trang trên Google. (Google PageRank) Số lượng liên kết…